ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – INFORMACE

 

Termín pro doručení žádostí je stanoven na čtvrtek 2. května 2024 od 8 do 16 hodin v MŠ.

 Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

Žádost o přijetí

Kritéria pro přijímaní dětí

Spádový obvod MŠ

K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Po přijetí Vaší žádosti budete informováni na Vámi uvedený e-mail o přiděleném

registračním čísle, které nahrazuje jméno Vašeho dítěte.

Pod tímto registračním číslem bude do 30 ti dnů od ukončení zápisu na našich webových stránkách a dveřích mateřské školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025.

Případné nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zasláno zákonnému zástupci doporučeným dopisem.

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do ZŠ.

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube