Rozvrhy hodin

1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
10.10-10.55
4.
11.05-11.50
5.
12.00-12.45
6.
13.15-14.00
PO HVMahdalová ČJMahdalová MMahdalová ČJMahdalová
ÚT ČJMahdalová MMahdalová TVMahdalová PRVMahdalová
ST ČJMahdalová MMahdalová ČJMahdalová AJMahdalová NKročová
ČT ČJMahdalová MMahdalová ČJMahdalová Mahdalová  VVMahdalová
ČJMahdalová ČJMahdalová PRVMahdalová TVMahdalová
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
10.10-10.55
4.
11.05-11.50
5.
12.00-12.45
6.
13.15-14.00
PO ČJDědková AJDědková MČechová ČJDědková
ÚT MČechová ČJDědková MČechová PRVDědková
ST ČJDědková MČechová Dědková VVDědková  NKročová
ČT MČechová ČJDědková MČechová HVSimerská  ČJDědková
ČJDědková PRVDědková ČJDědková TVDědková TVDědková
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
10.10-10.55
4.
11.05-11.50
5.
12.00-12.45
6.
13.15-14.00
PO ČJJančová MJančová AJDědková VVJančová Jančová
ÚT ČJJančová PRVJančová MJančová MJančová ČJJančová
ST ČJJančová AJDědková MJančová ČJJančová NVaněk
ČT ČJJančová MJančová PRVJančová AJDědková ČJJančová
ČJJančová MJančová HVJančová TVJančová TVJančová
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
10.10-10.55
4.
11.05-11.50
5.
12.00-12.45
6.
13.15-14.00
PO ČJAntošová MČechová AJAntošová VLAAntošová ISimerská
ÚT ČJAntošová MČechová Antošová ČJAntošová TVDědková  TVDědková
ST MČechová ČJAntošová MČechová ČJAntošová Dědková NVaněk
ČT ČJAntošová MČechová AJAntošová HVJančová
ČJAntošová AJAntošová VLAAntošová  VVAntošová  VVAntošová
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
10.10-10.55
4.
11.05-11.50
5.
12.00-12.45
6.
13.15-14.00
PO ČJHřibová MHřibová VLAHřibová HVHřibová Dědková
ÚT ČJHřibová AJAntošová MHřibová ČJHřibová Hřibová IHřibová
ST ČJHřibová MHřibová ČJHřibová TVHřibová AJAntošová NVaněk
ČT ČJHřibová MHřibová VLAHřibová TVHřibová AJAntošová  IHřibová
ČJHřibová MHřibová VVHřibová VVHřibová  PŘHřibová
1.
8.00-8.45
2.
8.55-9.40
3.
10.10-10.55
4.
11.05-11.50
5.
12.00-12.45
6.
13.15-14.00
PO ČJSimerská MSimerská Simerská TVSimerská AJAntošová
ÚT ČJSimerská MSimerská VLASimerská ČJSimerská VVMahdalová VVMahdalová
ST ČJSimerská MSimerská AJAntošová Simerská IHřibová NVaněk
ČT ČJSimerská MSimerská  PŘSimerská  AJAntošová HVSimerská
ČJSimerská MSimerská ČJSimerská VLASimerská TVSimerská

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube