Projekt Šablony I v ZŠ a MŠ Uherský Brod – Újezdec

Od 1. září 2023 realizuje Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec projekt OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I  spolufinancovaný Evropskou unií.

Číslo výzvy: 02_22_002

Název projektu: Šablony I v ZŠ a MŠ Uherský Brod – Újezdec

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006412

Rozpočet projektu: 1 109 860 Kč

Termín realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cíl projektu:
Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve
škole prostřednictvím realizace aktivit projektu.

 

Další informace:

OP JAK


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube