Odhlašování obědů

Informace pro rodiče

 Na základě řádu školní jídelny si rodiče provádí odhlašování obědů (pro děti) přednostně přes portál www.strava.cz den předem do 14 hodin.  Pokud nemáte ještě přihlašovací údaje na tento portál, je nutné si je vyžádat pouze na email skolni.jidelna@zsvysluni.cz Na základě Vaší žádosti Vám je zašleme. Pouze v mimořádných případech můžete odhlásit oběd přednostně formou sms   na tel. čísle 733 368 009, nebo telefonicky 572 805 507 (pevná linka) nejpozději do 7,00 hodin ráno na daný den.

Odhlásit oběd je možné také přes email : skolni.jidelna@zsvysluni.cz

Odhlašování obědů touto formou je možné pouze první den nemoci. Není možné tento způsob využívat několik dnů po sobě.

Pokud nestihnete oběd odhlásit, první den nemoci si můžete jídlo odebrat do jídlonosiče, na základě pravidel školní jídelny, kde se vaše dítě stravuje.

Nejvhodnější doba pro výdej stravy do jídlonosiče je mezi hlavními výdejovými časy ve 12.30 hodin.

 

 Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k přímé konzumaci.Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube