Odpovědi na časté dotazy

Musí dítě navštěvovat školku poslední rok před nástupem do školy?

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavádí od školního roku 2017/2018. Termín pro začátek povinnosti je pro školní rok 2017/2018 od 4. září.

Kdy má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube