Impressum

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.zsujezdec.cz je Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace, se sídlem Podhájí 291, 687 34 Uherský Brod-Újezdec, IČ: 70932301, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. oprávněna uplatňovat majetková práva k těmto webovým stránkám (dále jen “Provozovatel”). Není-li uvedeno jinak, Provozovateli patří veškerá autorská práva k textovému i grafickému obsahu publikovanému na webových stránkách www.zsujezdec.cz.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

 

Cookies

Cookies jsou data, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na webové stránky www.zsujezdec.cz může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

 

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

 

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek www.zsujezdec.cz a jejich obsahu. Dále neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoliv informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

 

Odkazy na jiné stránky

Provozovatel neodpovídá za obsah cizích internetových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na externí internetové stránky zveřejněné na webových stránkách www.zsujezdec.cz, ani za cizí internetové stránky ze kterých je možné se připojit na internetové stránky Provozovatele.

 

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

 

Informace o autorovi webu

Webové stránky www.zsujezdec.cz realizoval a spravuje Martin Kůra. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autora e-mailem na marty.kura@gmail.com.

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube