Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením se mění forma zápisu do 1. třídy základní školy. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Týká se dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které loni dostaly rozhodnutí o  odkladu povinné školní docházky.

MŠMT informuje o formě konání zápisu ZDE.

Úplně nejdřív je potřeba vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový list pro školní rok 2020 – 2021. Oba dokumenty najdete na této stránce i v záložce formuláře školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní list

Pokud budete chtít požádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba podat žádost a to v době od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena  doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Jak můžete tyto dokumenty doručit do školy?

V době od 1. 4. do 30. 4. 2020:

1. Poštou na adresu:
ZŠ a MŠ Uherský Brod-Újezdec
Podhájí 291
Uherský Brod – Újezdec
687 34

2. Osobní podání

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. Do datové schránky školy

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube