VÝLET TŘEŤÁKŮ A PÁŤÁKŮ DO KROMĚŘÍŽE

Blíží se konec školního roku a s ním je spojen i školní výlet. Letos jsme vyrazili do Kroměříže. Cesta autobusem nám rychle ubíhala.

Jako první jsme navštívili zrcadlové bludiště. Hodně jsme se nasmáli, při pohledu do křivých zrcadel a odnesli i pár boulí při nárazu do skel v bludišti.

Pak jsme se přesunuli do zámecké zahrady, kde jsme posvačili, vyfotili se s pávem a prohlédli si opice. Po cestě k autobusu jsme si dali zmrzlinu a výbornou ledovou tříšť.

A na závěr výletu nás čekal dětský ráj – tam jsme se parádně vyřádili a také dobře unavili, takže nám cesta zpět opět rychle utekla. Někteří totiž celou cest prospali.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube