Vlastivědný projekt v 5. ročníku – Zlínský kraj

Ve vlastivědě hledáme, poznáváme, luštíme a snažíme se dozvědět se a zapamatovat si o naší vlasti co nejvíce.  Tentokrát jsme s páťáky prozkoumali náš Zlínský kraj.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube