Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Č.j.:  45/2019/ZŠ

Datum: 10.4.2019

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším oborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Uherský Brod-Újezdec od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito registračními čísly:

 

1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Zlínského kraje – odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 10.4.2019


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube