První třída na exkurzi u hasičů

Pátek třináctého je den, ve kterém brodští hasiči nabízejí školám a široké veřejnosti možnost nahlédnout do prostor místní hasičské stanice v rámci Dne otevřených dveří. V lednu jsme tuto možnost využili s našimi prvňáčky.

Přivítal nás velitel směny Jan Bartoš a zavedl nás do učebny, kde nám představil své kolegy a seznámil děti s režimem služby na stanici. Poté jsme si vyslechli poplach (speciálně pro nás domluvený) a zamířili do výjezdové šatny. Děti si prohlédly oblečení, které hasiči používají při zásahu, a vyzkoušely přilby se speciálním štítem.

Následovala prohlídka garáží. Ta lákala nejvíce kluky, ale i děvčata byla zvědavá a pozorně poslouchala a pozorovala, co vše jim hasiči povídali a ukazovali. Nebylo toho málo. Hasičská auta obsahovala mnoho zajímavých věcí. Hydraulické vyprošťovací nářadí, motorové pily a speciální větráky, vakuové lehátko, dlahy a prostředky první pomoci, různé typy proudnic a hadic, dýchací přístroje, speciální obleky. Děti si mohly prohlédnout kabinu hasičského vozu i zevnitř a obhlédnout další speciální vozy. Překvapením pro ně byl motorový člun.

Hasiči dětem ukázali i zázemí, které mají na své stanici. Každá služba trvá celých 24 hodin, takže kuchyň, pokoje s lůžky, odpočinková místnost je samozřejmostí. Některé děti se velmi divily, že si hasiči i sami vaří (viděly totiž v kuchyni hasiče škrábat brambory). Nejvíce děti zaujala posilovna, kde si vyzkoušely různé posilovací lavice a stroje. Na závěr exkurze nám předvedl jeden z hasičů rychlý sešup jako při poplachu po tyči z prvního patra do přízemí.
Návštěva u hasičů byla velmi milá a děti odcházely spokojené a plné zážitků. Své dojmy pak ve škole namalovaly a některé obrázky věnovaly hasičům.

A kdy bude opět pátek třináctého? Letos je ještě takový den v říjnu, takže třeba na podzim s brodskými hasiči na viděnou!


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube