Provoz školy od 17.5.2021

Od 17.5. bude probíhat výuka všech tříd bez rotací. Výuka se tedy vrací do normálního provozu a také školní družina bude fungovat bez omezení.

Žáci se budou testovat vždy v pondělí antigenními testy samotestováním. Ve vnitřních prostorách jsou nadále povinné roušky. Pokud to počasí dovolí, umožňujeme dětem půlhodinovou svačinovou přestávku strávit venku na čerstvém vzduchu a také některé vyučovací hodiny mohou probíhat venku.

Děkuji za spolupráci a oceňuji nasazení rodičů, zaměstnanců i žáků v této nelehké situaci, které jsme byli vystaveni.

Věřím, že nás teď čeká už jen normální  výuka a to ve škole.

Soňa Čechová

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube