PROJEKTOVÝ DEN

Jaké by to bylo strávit jeden školní den v s jinými spolužáky? A co třeba učit se někde jinde, než ve svojí třídě?

Tyto otázky si mohou pokládat žáci naší školy vždy, když končí 1. pololetí školního roku. To pro žáky chystáme pravidelný každoroční Projektový den, tento rok  s tématem Madagaskar.

Děti z celé školy se nejprve rozdělily do různorodých skupin napříč ročníky. A v této skupině děti prošly šesti různými stanovišti, které byly rozmístěny po celé naší škole a také v tělocvičně.

Děti luštily šifrovanou zprávu, vyhledávaly informace na tabletech a mapě, skládaly puzzle s obrázky, vykreslovaly a vystřihly si masku. Zvládly si vyrobit placku s otiskem stop různých zvířat, opičí dráhu i naučit se moderní tanec na skladbu „ Já tak rád trsám“, kterou si na závěr zatančili všichni společně ve vyrobených maskách.

Rozhodně to byl super den a všechny děti si ho užily!

Děkuji pracovnicím DDM Uh. Brod a kolegyním z naší školy za přípravu a průběh Projektového dne.

Soňa Čechová


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube