Projekt Škola dílna lidskosti

V průběhu června 2020 se rozběhla realizace projektu pod názvem „Škola – dílna lidskosti – ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec”. Tato investiční akce, nesoucí ve svém názvu heslo rodáka města Uherský Brod Jana Amose Komenského, spočívá v modernizaci vybraných učeben, zajištění bezbariérovosti škol a poskytnutí vnitřní konektivity základních škol odpovídající současným standardům.

 

IROP_CZ_IROp_B.jpg

V ZŠ Újezdec proběhne rekonstrukce počítačové učebny a bude dodáno nové vybavení, vytvoření bezbariérového přístupu do školy pomocí nové rampy a vybudování bezbariérových WC. Rovněž zde bude zajištěna konektivita odpovídající současným standardům.

Součástí opatření budou rovněž úpravy venkovních prostranství v okolí škol. Projekt bude realizován převážně v průběhu letních prázdnin, dokončení celého projektu a uvedení do provozu je plánováno na září 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), celkové způsobilé výdaje jsou vyčísleny na 11,6 mil. Kč, dotace pokryje 90 % z těchto výdajů, zbytek hradí město ze svého rozpočtu.

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube