PREVENTIVNÍ PROGRAMY NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA ŠRUMEC

V tomto školním roce již proběhl ve všech ročnících naší školy preventivní program s názvem Chování v kolektivu. Cílem tohoto programu byl rozvoj pozitivních forem chování v kolektivu a prevence šikany. V průběhu programu proběhlo také několik aktivit s cílem respektování žáků mezi sebou.  Ve 4. a 5. třídě jsme se zaměřili také na představení zásad bezpečného chování na internetu. V tomto preventivním programu se žáci seznámili s možnými riziky a nástrahami internetového prostoru. Žáci těchto dvou nejstarších tříd absolvovali z hlediska prevence také program Finanční gramotnost, která byla zaměřena na hospodaření s financemi a na zásady manipulace s penězi. Všechny tyto programy byly vedeny zábavnou a hravou formou odpovídající věku účastníků. Ze strany našich žáků vzešla v těchto aktivitách spousta otázek, na které dostali odpovědi a věříme, že získané poznatky pro ně budou v budoucnu přínosné.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube