PRACOVNÍ ČINNOSTI

Co to vlastně jsou ty pracovní činnosti?

Vyučovací předmět Pracovní činnosti seznamuje žáky s širokou škálou pracovních činností, postupů a technologií. Vede žáky k získání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientaci žáka. Zaměřuje se na praktické pracovní dovednosti žáků, rozvíjí pracovní návyky a doplňuje vzdělání o nezbytnou složku uplatnění člověka ve společnosti.

Kde se odehrávají?

Předmět pracovní činnosti probíhá v kmenových třídách, v prostorách školní kuchyně, na školní zahradě. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.

A není to málo, Antone Pavloviči?

Správná otázka!  Také se nad ní zamýšlíme. Rádi bychom propojili školu s okolním světem. Tak neváhejte pozvat třídu vašeho dítěte k sobě na zahradu. Do kuchyně. Do pekárny. Do práce. Na obchůzku s myslivci. Co je potřeba udělat a co se přitom můžeme naučit?

Umíte šít? Plést? Chováte zvířata? A mohli bychom se přijít podívat? Pomoci? Položit pár otázek? 🙂

Napište nám. Budeme se těšit.

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube