Poděkování nadace Život dětem

Život dětem srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům naší školy za účast při sbírce , která bude požita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. Letos jsme přispěli částkou 2 850 Kč.

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube