Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky

č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno (volné dny) z provozně technických důvodů  na dny

29. a 30.6.2020. V budově školy bude probíhat rekonstrukce slaboproudých systémů a konektivity a bude pokračovat i v prázdninových

měsících.

V provozu nebude  základní škola, školní družina ani školní jídelna. Obědy mají strávníci odhlášeny. Mateřská škola bude v provozu.

 

Mgr. Soňa Čechová

ředitelka školy


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube