Obnovení provozu základní školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření vydaných vládou České republiky, oznamujeme, že v Základní škole Újezdec se mohou žáci od 25. května 2020 účastnit vzdělávacích aktivit ve škole formou školních skupin za podmínek, které stanovilo Ministerstvo školství.

  • účast žáků není povinná,
  • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
  • doporučený počet žáků ve školní skupině je 15,
  • podmínkou je jeden žák v lavici,
  • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku,
  • rouška bude použita při pobytu ve společných prostorách školy, proto si každý žák přinese minimálně dvě roušky na den,
  • ranní školní družina nebude poskytována,
  • školní stravování – vydávání obědů bude zajištěno za zvýšených hygienických podmínek.

Prosíme zákonné zástupce, aby vyjádřili svůj zájem o docházku dítěte od 25.5.2020 e-mailem, nebo

telefonicky třídnímu učiteli.

Podmínkou vzdělávání žáka ve škole od 25.5.2020 je vyplněné a podepsané čestné prohlášení:

příloha_čestné_prohlášení

Více informací Vám bylo zasláno prostřednictvím e-mailu.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube