NABÍDKA KROUŽKŮ

FLORBAL
DDM nabízí pro žáky, kteří nechodí do ŠD, zájmový kroužek – Florbal. Zahájení činnosti je v týdnu od 18. září
Florbal 4. + 5.třída ve středu 15:00 –16:00 hodin (Mandová Adriana)
Cena: 300/pololetí
 
VYBÍJENÁ/ PŘEHAZOVANÁ
v úterý od 15:00. Povede jej p. asistentka Iveta Baránková. Pro všechny z 4. a 5. tříd
cena: 400Kč/ pololetí
začínáme 12.9.
ODPOLEDNÍ DIVADLO ZLÍN
zájemci budou mít letáček ve svých KD, 4 středy za školní rok
WOW ENGLISH
v úterý 13:00-13:45 pro 1. a 2. ročník
v úterý 14:00- 14:45 pro  3., 4. a 5.ročník

Povede zkušená lektorka Michaela Haluzová

.

DRUŽINKOVÉ DĚTI MAJÍ MOŽNOST NAVŠTĚVOVAT:
STREETDANCE
TVOŘÍLEK
FLORBAL
MÍČOVÉ HRY
GYMNASTIKU/ ATLETIKU
Informace mají děti v družinkovém deníčku.

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube