Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi máme!

To bylo téma preventivní besedy určené žákům 2.třídy “Jak spolu mluvíme?”Která slova jsou hezká a která ne? Je důležité mluvit pravdu? Mají slova kouzelnou moc? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale hlavně význam a důležitost pěkných slov a vět a důsledky těch nepěkných byly náplní této zajímavé besedy.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube