ZÁPIS DO MŠ – informace

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením se mění forma zápisu do mateřské školy.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněny na webových stránkách školy /viz. formuláře MŠ/ nebo zde: Zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani 2020

Termín pro příjem žádostí je stanoven na období od 2. května nejpozději do 16. května 2020.

Možnosti podání žádosti:

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý e-mail !!! /
  • poštou na adresu školy
  • do datové schránky školy
  • osobní podání: v krajním případě a po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou MŠ

Součástí žádosti musí být:

  1. Prostá kopie rodného listu dítěte.
  2. Čestné prohlášení o očkování /viz. formuláře MŠ/ nebo zde: čestné prohášení
  3. Prostá kopie očkovacího průkazu dítěte. NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ LÉKAŘE.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku svého dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Očkovací kalendář zde: Detsky_ockovaci_kalendar

 

Po doručení Vaší žádosti Vám bude po 16. květnu 2020 odeslán na e-mailovou adresu tiskopis s přiděleným registračním číslem Vašeho dítěte.

Pod tímto registračním číslem bude do 30 ti dnů na našich webových stránkách  a dveřích mateřské školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

Spádové obvody mateřských škol: OZV spádové obvody MŠ

V případě nejasností a dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ.

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube