Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením se mění forma zápisu do mateřské školy.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín pro vydávání žádostí o přijetí:  od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021:

– na webových stránkách školy ZDE

– osobně pouze po předchozí telefonické dohodě s vedoucí učitelkou MŠ /731 313 933/

Příjem žádostí:  od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021

Možnosti podání žádosti:

  1. Poštou  na adresu:

ZŠ a MŠ Uherský Brod – Újezdec

Podhájí 291

Uherský Brod – Újezdec

68734

  1. E-mailem s elektronickým podpisem- nelze jen poslat prostý e-mail !!!
  2. Do datové schránky školy
  3. Osobním podáním v mateřské škole

 Součástí žádosti musí být prostá kopie rodného listu dítěte. 

 Po přijetí Vámi zaslané žádosti budete informováni na Vámi uvedený e-mail o přiděleném

registračním čísle, které nahrazuje jméno Vašeho dítěte.

 

Pod tímto registračním číslem bude do 30 ti dnů od ukončení zápisu na našich webových stránkách a dveřích mateřské školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.

Případné nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zasláno zákonnému zástupci doporučeným dopisem.

 

Spádové obvody mateřských škol: OZV spádové obvody MŠ

 

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do ZŠ.

V případě nejasností a dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ.

 

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube