ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ na školní rok 2022/2023

Termín pro doručení žádostí je stanoven

na čtvrtek 5. května 2022 od 8.00 hodin do 16.00 hodin.

 

 Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

Tento termín zápisu se nevztahuje pro děti narozené od 01.09.2016 do 31.08.2019 s ukrajinským občanstvím přicházejících do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. V tomto případě proběhne zápis dětí do MŠ v období od 01.06.2022 do 30.06.2022.Přesný termín zápisu bude po dohodě se zřizovatelem zveřejněný v měsíci květnu.

 

Po přijetí Vaší žádosti budete informováni na Vámi uvedený e-mail o přiděleném registračním čísle, které nahrazuje jméno Vašeho dítěte.

Pod tímto registračním číslem bude do 30 ti dnů od ukončení zápisu na našich webových stránkách a dveřích mateřské školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.

Případné nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zasláno zákonnému zástupci doporučeným dopisem.

 

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do ZŠ.

 

Žádost o přijetí

 

 

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube