Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřských škol v Uherském Brodě

Městský úřad Uherský Brod, Odbor školství, kultury a sportu oznamuje zákonným zástupcům dětí      ve věku od 3 do 6 let, že přijímací řízení do mateřských škol v Uherském Brodě (Těšově, Újezdci         a Havřicích) se bude konat ve všech mateřských školách 4. května 2023.

Organizace zápisu bude probíhat dle aktuálně platných nařízení, která budou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol v průběhu měsíce dubna 2023.

 Žádosti o přijetí dítěte do mateřských škol budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, nebo si je zákonní zástupci dětí mohou vyzvednout přímo v mateřské škole, do které budou dítě přihlašovat. Výdej žádostí bude probíhat po celý měsíc duben (v provozní době mateřských škol).

 Příjem žádostí bude probíhat ve všech mateřských školách ve čtvrtek dne 4. května 2023 od 8:00 do 16:00 hodin.

Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte vydá ředitel/ředitelka mateřské školy do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.

Upozorňujeme rodiče, že od 01.09.2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do základní školy.

 V Uherském Brodě dne 01.03.2023

Městský úřad Uherský Brod

Odbor školství, kultury a sportu

 

Markéta Gajdůšková, v. r.

vedoucí odboru

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube