Uzavření základní a mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
V Uherském Brodě jsou určeny 2 mateřské školy a 2 základní školy, které mohou navštěvovat děti,  jejichž rodiče zajišťují vyjmenované profese:

Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště ředitelka Bc. Eva Divoká, tel. 739 319 055

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště ředitelka Bc. Eva Urbanová, tel. 731 699 991

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ředitel Bohuslav Jandásek, tel. 777 634 855

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště 

ředitel Mgr. Zdeněk Moštěk, tel. 775 630 433 případně 603 335 689

 

Žáci 1. a 2. ročníku přechází na distanční způsob výuky po dobu trvání opatření.

Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné, mimo období jarních prázdnin: https://www.cssz.cz/web/cz
Po dobu distanční výuky mají děti a žáci možnost využít  školní stravování  a to odběrem jídla s sebou.
Přihlášené obědy bude možné odebrat do jídlonosičů, případně od 6:00 -7:00 hod odhlásit sms  (733 368 009) nebo emailem: (dagmar.horackova@zsvysluni.cz). Další dny přes www.strava.cz.

Z důvodu malého počtu strávníků bude školní jídelna  po dobu uzavření škol vařit pro výdej do jídlonosičů pouze menu č. I. Ti kdo měli objednáno menu č. II. budou automaticky přeřazeni na menu č. I. V opačném případě si jej strávnici musí odhlásit.

 Žáci mají možnost zapůjčení tabletů, v případě zájmu kontaktujte ředitelku školy.
Přeji pevné zdraví žákům, rodičům i zaměstnancům. 🙂
Soňa Čechová

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube