Otevření MŠ – aktualizace

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o otevření mateřské školy od 12. 04. 2021.

Podmínky otevření jsou nastaveny takto:

 1. Do mateřské školy dochází pouze děti, které plní povinné školní vzdělávání (od 01. 09. 2021 nastupují do ZŠ nebo mají v tomto školním roce odklad povinné školní docházky).
 2. Všichni zaměstnanci školy mají po celou dobu respirátor.
 3. Děti i zaměstnanci školy se 2x týdně testují antigenními testy (máme dodány testy na výtěr z kraje nosu) a o testování se vedou záznamy. Při příchodu do MŠ dítě otestujeme. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu.
 4. Ve třídě může být maximálně 15 dětí
 5. Děti, které se do MŠ budou vracet, si přinesou zpět pracovní sešity a další splněné úkoly.

 

Testování dětí:

 

 • používané testy v MŠ: Singclean
 • celková doba testování cca 20 minut
 • testování provádí zákonný zástupce pod dozorem pověřené osoby z MŠ
 • výsledek je zaznamenán do seznamu a evidován
 • harmonogram testování: pondělí a čtvrtek (když dítě nebude v pondělí, úterý přítomno v MŠ provede se testování ve středu a pak i ve čtvrtek dle harmonogramu testování)
 • v případě nejasného výsledku se test zaznamená a je nutné provést opakované testování
 • pokud dítě nebude mít test nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání v MŠ
 • v případě, že dítě nepřivede do MŠ zákonný zástupce, musí mít zmocněnec souhlas od zákonných zástupců k účasti na testování: Souhlasím s účastí paní/pana (jméno a příjmení) při testování mého dítěte (jméno, příjmení, datum narození) v Mateřské škole, Uherský Brod – Újezdec, Podhájí 291,datum a podpis.
 • více informací k testování zde: testování

Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube