OSLAVA MDD V MŠ

Svátek dětí jak jinak oslavit než zábavou a hrou. Po červených fáborkách se děti vydaly hledat a plnit úkoly,

které je přivedly k zaslouženému pokladu.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube