HUDRY, HUDRY….

Hudry, hudry, dupy, dupy, čert k nám leze do chalupy.

Hudry, hudry, už tu je, už na okna bubnuje!

Dlouhý ocas, krátké uši, tedy čerte, to ti sluší!

Celý černý, samý chlup, metlou dělá šupy, šup!

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube