DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

DISTANČNÍ VÝUKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Distanční výuka se stala součástí školského zákona i v mateřských školách. Týká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Je to způsob výuky, která probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné, standardní formy výuky znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace.

Mateřská škola spustí distanční výuku tehdy, pokud do mateřské školy nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinné předškolní vzdělávání týká (děti 5-7 let, které by v září 2021 měly nastoupit do základnímu školy).

Rodičům těchto dětí budou zasílány na e-mail informace a vzdělávací nabídka na dané časové období. Děti mají povinnost se distanční výuky účastnit, popř. doložit omluvenkou nemožnost účasti na distančním vzdělávání.

Po skončení distanční výuky děti tyto splněné úkoly přinesou do mateřské školy.

DOPORUČENÍ nejen při distanční výuce:

1)  věnujte svůj čas a soustředěnou pozornost cíleně dítěti – povídejte si o jeho zážitcích a přáních, vyprávějte, naslouchejte, v danou chvíli se věnujte pouze dítěti, nikoliv jiné činnosti

2)  podporujte děti v samostatnosti, nechejte mu možnost, aby se učilo být samostatné, dejte mu na ni čas, nespěchejte, povzbuzujte – důvěřujte svému dítěti, zvládne toho hodně, pokud dostane příležitost – nebojme se, že vyleje vodu, rozbije talíř, rozsype mouku… využijte takové situace k tomu, že není problém chybovat , ale učme ho po sobě uklidit ( i když to nebude dokonalé)

3)  vytvořte si čtecí rituál: ideálně každý den – před spaním, ale také třeba po obědě

4)  zapojte dítě do běžných činností a denních aktivit, které se týkají celého dne: doma, na zahradě, v dílně….

5) hrajte s dětmi běžné a známé hry – pexeso, Člověče, Černý Petr, kvarteto…..

6)  dopřejte dítěti denně dostatek různorodého pohybu

7)  učte dítě dodržovat pravidla (chování, stolování….)

 

Náměty na týdenní distanční vzdělávání najdete zde v odkaze:

1. 3. –  5. 3. 2021

15. 3. – 19. 3. 2021

22. 3. – 31. 3. 2021

6. 4. – 9. 4. 2021 

19. 4. – 22. 4. 2021

26. 4. – 30. 4. 2021

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube