Podzimní vycházka s rodičovským klubem eRKo

Neděle 18.září nám poskytla příležitost strávit příjemné odpoledne na čerstvém vzduchu za hojné účasti dětí i rodinných příslušníků. Počasí nám přálo, takže jsme cestou podnikli spoustu zajímavých aktivit v podobě divokých závodů v pytlích, poznávání stop a trofejí lesní zvěře. Po vydatné svačince v podobě opečených špekáčků a sladkých odměn si při přetahování lana děti vyzkoušely, jak umí táhnout za jeden provaz. Ti odvážnější využili možnost projížďky koních. Užili jsme si to převelice.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube