Anglické divadlo pro 4. a 5. ročník

07.06.2024

John and Marry

Činoherní anglicko – české divadelní představení koncipované jako inscenovaná učební pomůcka

V jednotlivých částech známého pohádkového příběhu jsme vytvořili aktuální a svěže působící scénky ze života dvou sourozenců. Právě harmonický sourozenecký vztah, překonávající jakékoli nástrahy a překážky je jedním z ústředních témat naší pohádky.

V netradičním příběhu jsou prostřednictvím dvou hlavních hrdinů do divadelního jazyka přetransformována témata jako úcta k rodičům, přirozená ochrana přírody, schopnost orientovat se v přírodě bez jakýchkoli technických vymožeností či úcta ke starším.

Jazyková úroveň je svojí gramatickou a komunikační náročností nastavena tak, aby i nejmladší žáci úspěšně zdolali výzvu, kterou pohádka v anglicko-českém jazyku představuje a zažili používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě. Jsme přesvědčeni, že hra v nich posílí sebejistotu a vytvoří pozitivní vztah ke studiu anglického jazyka.

S dostatečným časovým předstihem dodáváme vyučujícím pracovní materiály ve formě gramatických, lexikálních a poslechových cvičení, které ocení vyučující i žáci.

Cílem představení je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cudzího jazyka, motivovat k dalšímu rozvíjení jazykových schopností u dětí, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.

Vzhledem k tomu, že našim zkušeným hercům se velmi úspěšně daří publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce, nedoporučujeme vybírat ročníky nebo jednotlivé žáky na základě jazykové zdatnosti, ale sepíše s ohledem na to, že jim chceme anglický jazyk přiblížit v atraktivní divadelní formě a pomoci jim překonat případné zábrany.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube