Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání “Poznávání se sluníčkem”  je zpracován v souladu s RVP PV a v souladu s obecně právními předpisy.

Ve školním vzdělávacím programu je obsah rozpracován do dvanácti integrovaných bloků.

ŠVP PV určuje přibližně časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP PV je dokument, který se stále vyvíjí a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností poznatků, tedy se stálým sebevzděláváním pedagogů a postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.

 

Cílem společného cestování se sluníčkem je dítě připravené na další cestu, tedy na cestu do základní školy.

Aby bylo dítě zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, v určitých situacích odpovědné samo za sebe, bez logopedických vad, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování.

Tvůrčí a přátelské prostředí provází radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole.

Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání.

Individuálních vzdělávacích plánů využíváme k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.

 

Měsíční témata

 • Září: Moji kamarádi
 • Říjen: Kouzlo podzimu
 • Listopad: Podzimní radosti
 • Prosinec: Kouzlo vánoc
 • Leden: Královna zima
 • Únor: Zima čaruje
 • Březen: Jaro přichází
 • Duben: Malované jaro
 • Květen: Život v přírodě
 • Červen: Žijeme zdravě
 • Červenec: Těšíme se na prázdniny
 • Srpen: Letní radovánky


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube