Provozní řád mateřské školy

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název,organizace: Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, příspěvková organizace
Adresa: Podhájí 291, Uherský Brod 3, 687 34
Telefon: 731 313 933
E-mail: konecna@zsujezdec.cz
kolinkova@zsujezdec.cz
Webové stránky školy: www.zsujezdec.cz
IČ: 709 32 301
Odpovědná osoba: ředitelka Mgr.Soňa Čechová
Zřizovatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 68801 Uherský Brod
Typ: jednotřídní MŠ s celodenním provozem
Stanovená kapacita dle zřizovací listiny: 28 dětí
Provozní doba: 6.30 – 16.00 hod.

 

2. REŽIMOVÉ POŽADAVKY – DÉLKA AKTIVIT

Příchod dětí do MŠ zpravidla v době: od 6.30 do 8.00 hod.

Spontánní hra:

 • v průběhu celého dne
 • zařazení do režimu: 6.30 – 8.45 hod. a 14.20 – 16.00 hod.

Činnosti řízené pedagogem: 9:00 – 9:45 hod.

Centra aktivit: 6.30 – 9.45hod.

Sledování televize, videa:

 • Frekvence zařazení během týdne: nepravidelně, maximálně 1x týdně.
 • Doba trvání v jednom sledu: max. 30 min.

Pohybové aktivity:

Podmínky, vybavení:

 • MŠ má jednu hernu (míče, skákací míče, švédské lávky, žíněnky, obruče, lana, padák, strachový tunel, ribstole, balanční desky…);
 • MŠ využívá k pohybovým aktivitám i ke cvičení tělocvičnu ZŠ
 • Školní zahrada (prolézací housenka , pružinová houpovadla, míče, švihadla, šplhací a lezecí sestava, dřevěná sestava s lany a skluzavkou aj.).
 • MŠ využívá i vedlejší multifunkční hřiště

Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky:

 • MŠ – pohybové a taneční hry, cvičení při hudbě, cvičení s tělovýchovným náčiním, na nářadí, míčové hry, zdravotní cviky, proudová cvičení, cvičení s padákem, spontánní hry dětí na lehárně, aj.;
 • Tělocvična ZŠ – využití tělocvičného nářadí i náčiní, pohybové a závodivé hry
 • Pobyt na školní zahradě – svobodný pohyb po celém prostoru zahrady, míčové hry, lezení, šplh
 • Multifunkční hřiště – míčové hry: fotbal, házená, basketbal, florbal…
 • Nadstandardní aktivity – půlroční předplavecký výcvik, návštěva solné jeskyně (1x týdně: únor – duben), vycházky v průběhu týdne, 1krát týdně delší vycházka s batůžky, výlety, společné akce s rodiči

Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu:

 • dopoledne v ranních hrách dle zájmu dětí, tělovýchovné chvilky, vycházka nebo pobyt na zahradě – denně, předplavecký výcvik – 45 min. 1x týdně v 1.pololetí,
 • odpoledne ve hrách a zájmových činnostech, při pobytu na školní zahradě – dle počasí.

Pobyt venku:

 • Pozemek využívaný k pohybovým aktivitám: školní zahrada, multifunkční hřiště
 • Údržba trávníku – dle potřeb školník
 • Údržba pískoviště: 2x ročně přerytí pískovišť a desinfekce, zakrytí pískoviště krycí plachtou, doplnění písku či výměna dle aktuální potřeby
 • Časový údaj: dopoledne 09.30 – 11.30 hod., odpoledne 14.50 – 15.50 hod. Délka pobytu venku je přizpůsobena počasí a ročním dobám. Za příznivých povětrnostních podmínek bývá prodlužována nad rámec uvedeného časového intervalu;
 • Způsob využití pobytu venku: pobyt na zahradě (hry v pískovišti, zahradní nářadí, míčové aj. pohybové či tvořivé hry, hry s vodou, využívání venkovních prostor k přenesení výchovně vzdělávacích činností ) nebo vycházky.

Odpočinek, spánek:

 • Zařazení v režimu dne: 12.15 – 14.15 hod.
 • Respektování individuálních potřeb dítěte: děti nejsou nuceny ke spánku.
 • Ukládání lehátek do regálů označených značkou dítětě.
 • Ukládání lůžkovin do boxů označených značkou dítěte.
 • Provětrání: ve větrané lehárně rozložením lůžkovin a pyžámka na lehátku.

Stravovaní:

 • Stravování MŠ zajišťuje Školní jídelna Na Výsluní.
 • Ranní svačinku připravuje z dodaných surovin pomocná kuchařka.
 • Podávání svačin: dopoledne průběžně od 8.15 do 8.45hod., odpoledne průběžně od 14.20 do 14.50 hod.
 • Systém podávání svačin: samoobslužný, dle potřeb společné nebo postupné.
 • Obědy: doba výdeje od 11.45 do 12.15 hod.
 • Časový odstup jednotlivých jídel: cca 3 hodiny.
 • Do jídelníčku jsou zařazovány potraviny a pokrmy ze zdravé výživy.

Pitný režim:

 • Příprava, doplňování nápojů: zajišťují učitelky a pomocná kuchařka.
 • Druhy nápojů: ovocné a bylinkové čaje, multivitaminy, sirupové šťávy, pitná voda, džusy;
 • Způsob obsluhy, manipulace s nádobím: děti se obsluhují samy, nalévají si nápoj z konvičky do svých umělohmotných hrníčků.Pomocná kuchařka vždy v pátek důkladně umyje všechny hrníčky v myčce na nádobí (v případě potřeby i častěji). Při pobytu venku je pitný režim zajištěn pomocí termosky s výpustným ventilem.

Otužování:

 • Probíhá během celého dne s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.
 • Způsob: přiměřené oblékání, intenzivní větrání místností před a po odpočinku dětí a dle aktuální potřeby, denní pobyt venku, omývání studenou vodou, v letním období hry s vodou na školní zahradě, předplavecký výcvik.

Vybavení MŠ:

 • Místnosti jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku dětí.
 • Podlahy ve třídách, šatnách a chodbách jsou opatřeny PVC, na lehárnách kobercem, v umývárnách dlažbou.
 • Počet hygienických zařízení je naplněn (v každé třídě je 5 umyvadel a 5 záchodků).
 • Součástí objektu je oplocená přírodní zahrada, jejíž údržba se provádí dle potřeby.
 • Učitelky vždy zajišťují bezpečnost dětí!

 

2. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM

Způsob nakládání s prádlem:

 • Výměna prádla:
  • lůžkoviny – 1x za 14 dnů
  • ručníky – 1x týdně, popřípadě častěji dle potřeby
  • pyžama – 1x týdně, popřípadě častěji dle potřeby
  • utěrky – 1x týdně, popřípadě častěji dle potřeby
 • Způsob praní prádla: vlastní prádelna – s jednou automatickou pračkou, sušičkou a žehličkou.
 • Rodiče: pyžama

Způsob manipulace s prádlem:

 • Manipulace a skladování: provádí uklízečka, prádlo je uskladněno v regálech ve skříních.

 

3. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU

Způsob a intenzita větrání a vytápění:

 • Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:
  • v zimě – průměrná teplota 22°C, min. 19°C.
   Při poklesu teploty vzduchu ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C nebo při poklesu teploty vzduchu v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven
  • v létě – průměrná teplota 28°C, max. 31 stup°C. Při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky náhradní opatření (pobyt mimo budovu a zajištění pitného režimu);
 • Kontrola teploty vzduchu je prováděna vnitřními a venkovními teploměry.
 • Všechny prostory pro pobyt dětí v budově školy jsou přímo větratelné okny, otevírají se dle potřeby.
 • Vytápění je prováděno plynofikovanou kotelnou ve sklepě školy.

Osvětlení

 • Všechny prostory mají zajištěno vyhovující denní osvětlení.
 • Pro ochranu před oslněním jsou z větší části okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami.

 

4. NAKLÁDÁNÍ S PITNOU VODOU

Pitná voda je odebíraná z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu.
Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60l vody na den.

 

5. ÚDRŽBA ŠKOLY

Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců.

Úklid je prováděn v následujícím rozsahu:

 • Denně:
  • setření všech podlah na vlhko, u koberců vyčištění vysavačem
  • vynášení odpadků
  • za použití čisticích prostředků umytí umývadel a záchodů
 • Nejméně jednou týdně:
  • omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umyvadel
 • Nejméně dvakrát ročně:
  • umytí oken včetně rámů a svítidel
  • celkový úklid všech prostor

Malování jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

Součástí úklidu je běžná ochranná dezinfekce.

V případě potřeby deratizaci samotnou nebo jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů vždy provádí odborná firma.

Hmotné odpady jsou tříděny a ukládány do uzavřených nádob – popelnic určených pro ten který odpad.

 

 

Renata Konečná
vedoucí učitelka

 

Mgr.Soňa Čechová
ředitelka školySledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube