Zahájení nového školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. září 2021 v 10:00hodin:

  • Žáci 1. ročníku na nádvoří školy včetně rodičů – v případě nepříznivého počasí ve třídě
  • žáci 2. – 5. ročníku vzhledem k doporučením MŠMT ve svých třídách 

Žáci 2. – 5. ročníku si přinesou  přezůvky, aktovky, psací potřeby a poznámkový sešit. Budou přivítáni  třídními  učiteli, kteří  jim sdělí základní informace k organizaci následujících dní. Žáci těchto ročníků se tento den otestují antigenními testy.

Prvňáčci budou přivítáni paní ředitelkou a zástupcem zřizovatele města Uherský Brod na nádvoří školy. 

První školní den bude pro všechny žáky připraven oběd. Kdo se nechce tento den stravovat, musí si oběd odhlásit.  Školní družina bude v provozu v odpoledním režimu.  V následujících dnech bude školní družina poskytovat i ranní provoz od 6.45 hodin.

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu budou odcházet po obědě po 12.00 domů.

Těšíme se na všechny žáky školy a také na nově příchozí prvňáčky a jejich rodiče.


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube