Ukliďme Česko

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové akce s názvem “Ukliďme Česko”, která se každoročně koná v týdnu Země. Touto akcí propagujeme a podporujeme ekologické myšlení našich žáků a ochranu přírody kolem nás.

Ve středu se rukavic chopili žáci druhé třídy, kteří mezi tújkami za hřištěm školy našli mnoho nehezkých pokladů. Po právu se dnešní době může říkat doba plastová, jelikož na keřích rostly igelitové tašky a pod stromy místo listů padal polystyren.

Ve čtvrtek se úklidu ve větší míře chopila školní družina, která v nedalekém okolí objevila skrýš Skřítka Plasťáka a noru Lišky Plechoušky. Jak jinak si vysvětlit hromady igelitových pytlů, plastů zaházených větvemi či plechovek zasazených v zemi. Snad nám tu nevyrostou plechové kytičky, my raději ty přírodní….voňavé! Za plné dva pytle nepořádku čeká dnes děti ze ŠD sladká odměna.

Všem zapojeným žákům patří velký dík za to, jak jim stav naší přírody není lhostejný a jak se rádi zapojují do aktivit na ochranu naší planety!


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube