LASKAVEC

Naše družinka se zapojila do třetího ročníku Světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopadu 2019. Cílem projektu je vykonat tento den nějaký dobrý skutek či laskavost. Minulý rok jsme pro seniory z Domu s pečovatelskou službou připravili hudebně recitační pásmo a letos jsme vyrobili přáníčka spolu s perníkovým srdíčkem pro 80 klientů brodské Charity. Následné písemné vyjádření vedoucí Domácí odlehčovací služby Terezy Fojtíkové nám udělalo snad ještě větší radost, než naše přáníčka seniorům. A proto mysleme jeden na druhého a dělejme si drobné laskavosti častěji, protože někdy může mít i obyčejné laskavé slovo cenu zlata.

Citace dopisu z Charity Uh. Brod:

Na 13. listopad připadá Světový den laskavosti a CHARITA UHERSKÝ BROD, přesněji její terénní služby (Domácí odlehčovací služba, Charitní pečovatelská služba a Domácí zdravotní služba) se do něj také zapojily.

Musím zdůraznit, že se tak stalo díky dětem ze školní družiny při Základní škole Újezdec a jejich vychovatelce paní Bronislavě Bujáčkové, které nás k tomu vyzvali.

Paní vychovatelka mne oslovila s myšlenkou, že by chtěli s dětmi vyrobit přáníčko, kterým by udělali radost těm, jež jsou kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu nuceni pobývat ve svých domovech, a dochází k nim pomáhat sociální a zdravotní služba.

Nápad se mi líbil nejen jako potěšení našich klientů, ale také jako projevení vnímavosti a chuti dětí udělat něco pro druhé. Nadchlo mne, že si nejmladší generace v sobě díky empatii svých vychovatelů všímá druhých a pěstuje schopnost dělat něco pro lidi, kteří to potřebují.

Stalo se tedy, že den před 13. listopadem děti ze školní družiny Újezdec v doprovodu své vychovatelky navštívily Charitu a předaly mi na 80 ks přáníček, ty jsme následující den rozdávali našim klientům.

A skutečně – radost z drobného dárku, tlumočený pozdrav od dětí, které přání vyrobily, vykouzlilo všem klientům úsměv na rtech. Některým ukápla i slzička štěstí.

Chci touto cestou jménem Charity Uherský Brod z celého srdce poděkovat dětem ŠD Újezdec za všechny naše klienty a také za to, že konají dobré skutky a nezapomínají na ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Na závěr si dovolím zmínit toto vystihující motto:

„Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto buďme vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. Můžete tak potěšit ostatní a svému životu dodat smysl.“

Terezie Fojtíková, vedoucí Domácí odlehčovací služby Uherský Brod

 

 

 

 


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube