Projekt „Výzva 63 v MŠ a ZŠ Újezdec“

op-vvv
Od 1. září 2019 realizuje Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec projekt Výzva 63 v MŠ a ZŠ Újezdec financovaný Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu CZ: Výzva 63 v MŠ a ZŠ Újezdec

Datum zahájení: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021

Anotace projektu:
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Další informace:

Výzva 63 v MŠ a ZŠ Újezdec (PDF dokument)


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube