Projekt „Výzva 22 v MŠ a ZŠ Újezdec, Uherský Brod“

op-vvv
Od 1. září 2017 realizuje Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec projekt Výzva 22 v MŠ a ZŠ Újezdec, Uherský Brod financovaný Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu CZ: Výzva 22 v MŠ a ZŠ Újezdec, Uherský Brod

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Anotace projektu:
Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

 

Další informace:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na stránkách MŠMT


Sledujte nás na Facebooku Naše videa na YouTube